:: آلبوم : ضربان ::

MP3 128

دانلود کل آلبوم به صورت زیپ

 

آخر ادعا بودی

حادثه 

هیچکی منو دوست نداره 

مهر سکوت

نکنه میترسی 

شوخی شوخی 

تقدیر

ضربان 

ضروری

 

OGG 56

دانلود کل آلبوم به صورت زیپ 

 

آخر ادعا بودی

حادثه 

هیچکی منو دوست نداره 

مهر سکوت

نکنه میترسی 

شوخی شوخی

تقدیر

ضربان

ضروری

 

 

:: آلبوم : One ::

One

دانلود کل آلبوم به صورت زیپ(دانلود از Mediafire)