آلبوم آخرین غزل 

2shared 

filefactory 

rapidshare

 

آلبوم بغض 

2shared 

filefactory 

easy-share

 

آلبوم دلواپس تو نیستم 

2shared 

filefactory 

megaupload

 

آلبوم فصل پرواز 

2shared 

filefactory 

megaupload

 

آلبوم مرسدس 

2shared 

filefactory 

megaupload

 

آلبوم تموم شد ترانه

2shared

filefactory 

rapidshare 

megaupload