آلبوم بی خوابی:

دانلود آلبوم بی خوابی با کیفیت ۱۲۸ کیلوبایت

 

حرفامو باور کن

می بخشمت

تو باید جای من باشی

تبعیدی

نفس

زخمه

چند سال از امشب بگذره

ما عاشق هم بودیم

تو هم بسوز - به زبان لری

کوچه های خاطره - میکس

آلبوم غزلك:دانلود آلبوم غزلک با کیفیت ۱۲۸ کیلوبایت
RGhost

 

آلبوم گلابتون:
دانلود آلبوم گلابتون با کیفیت ۱۲۸ کیلوبایت
RGhost

آلبوم جون من و جون شما:
دانلود آلبوم جون من و جون شما با کیفیت ۱۲۸ کیلوبایت
RGhost

 

آلبوم نقره داغ:

دانلود آلبوم نقره داغ با کیفیت ۱۲۸ کیلوبایت
RGhost

 

آلبوم پسرم:
دانلود آلبوم پسرم با کیفیت ۱۲۸ کیلوبایت
RGhost

 

آلبوم پسرای مشرقی:
دانلود آلبوم پسرای مشرقی با کیفیت ۱۲۸ کیلوبایت
RGhost

 

آلبوم معبد

دانلود آلبوم معبد با کیفیت ۱۲۸ کیلوبایت